MiG Tautra

Bli frivillig medarbeider

MiG Tautra er avhengig av frivillige medarbeidere. Kan du tenke deg å hjelpe oss? Vi trenger folk til diverse vakter, og til ordning og rydding før og etter festivalen.

Send en epost til torbjorn@gravdalmusikk.no  Skriv hvilke dager du kan hjelpe til, og om det er spesielle oppgaver du ønsker.

Vi er takknemlige for din hjelp!