MiG Tautra

Festivalen

Familiefestivalen MiG Tautra arrangeres på øya Tautra i Trondheimsfjorden. Festivalen har et variert konsertprogram, samt seminarer og aktiviteter.

Festivalens opprinnelse

Gospelkoret RejoiSing fra Frosta/Åsen etablerte musikkfestivalen MiG Tautra på klosterøya Tautra i Trondheimsfjorden i 2005.

RejoiSing dannet våren 2007 sammen med andre interesserte i Trøndelag selskapet MiG Tautra SA, som skulle stå økonomisk ansvarlig og være ansvarlig for gjennomføringen av festivalen. I tillegg til styret er det en hovedkomite som har den praktiske planleggingen og gjennomføringen av arrangementet. Ved gjennomføringen trekkes det også inn frivillige krefter og festivalen er godt forankret i lokalsamfunnet.

Festivalens profil

MiG Tautra er en rusfri familiefestival.

Visjon og målsetting

Det overordnede målet for festivalen er å etablere en ny arena for barn, ungdom og voksne, hvor samvær mellom flere generasjoner står sentralt og hvor det er en atmosfære med høy toleranse for ulike uttrykksmåter.

 

Målsetting

  • Å spre håp og glede
  • Å styrke fellesskap på tvers av tilhørighet og ståsted
  • Å gi alle frimodighet til å tro seg elsket

Festivalen har et motto: ”uten dørstokk og med ubegrenset takhøyde”. Dette gjenspeiles tydelig i de fysiske rammene for festivalen, som arrangeres i friluft. Men mottoet viser i større grad til kjerneverdiene for festivalen. Visjonen for festivalen er at den skal bidra til å rive ned murer og bygge broer, både mellom enkelmennesker og ulike grupperinger i samfunnet. MiG Tautra er frittstående og ikke tilknyttet noen ekstern organisasjon, og slik sett egnet til å ivareta en brobyggerrolle.

Festivalområdet

Klosteret på Tautra ble etablert i 1207, og var i aktivitet fram til reformasjonen på 1500- tallet. Munkene som kom fra England brakte med seg den keltiske musikktradisjonen fra Irland. En tradisjon som er nært beslektet med slavenes negro spirituell, som senere dannet utgangspunkt for gospelmusikken slik vi kjenner den i dag. Tautra Mariakloster er etablert de senere år og er i drift i dag. MIG Tautra SA synes derfor det er naturlig å formidle musikk med bakgrunn i gospeltradisjonen; blant annet den keltiske musikktradisjonen, bluegrass, jazz og blues. Festivalområdet ligger ved de gamle klosterruinene, og på denne måten knyttes stedet og historien sammen med nåtiden, musikken og arrangementet.

Rusfri familiefestival

I tillegg til festivalens sjangermessige plassering ser arrangøren et stort behov for en festival som har en tydelig rusfri profil. Å arrangere en festival som er rusfri er et bevisst valg fra arrangørens side, blant annet på grunn av festivalen er en familiefestival. Det er ikke enkelt å skape en levedyktig rusfri festival med høy kvalitet, men forhåpentligvis kan sponsorer, kommune, fylkeskommune og Kulturrådet være med på å støtte dette arbeidet.

Styret

Oppdatert info kommer!